Trident Servicii şi Mentenanţă a proiectat și implementat un sistem complex de securitate perimetrală pentru cel mai mare port din România și unul dintre cele mai mari 10 porturi din Europa – Portul Constanța şi subsidiarul său, Portul Midia.

În anul 2007, Trident Servicii şi Mentenanţă a finalizat implementarea și punerea în funcțiune a Sistemului Integrat de Securitate Perimetrală a Portului Constanța. Compus din mai multe subsisteme: control al accesului pentru vehicule și pietoni, televiziune cu circuit închis, detecție perimetrală cu dublă tehnologie, dispecerat integrat de control și monitorizare, Sistemul Integrat de Securitate Perimetrală asigură protecția perimetrului Portului Constanța și controlul porților de acces la cele mai înalte standarde de securitate.

În 2008 a fost finalizată implementarea Sistemului de Securitate Integrată pentru Portul Midia, care a avut drept scop controlul accesului persoanelor și vehiculelor în incinta portului, monitorizarea video a zonelor de acces și detecția intrărilor neautorizate în perimetrul portuar. În prezent, Trident Servicii și Mentenanță asigură serviciile de exploatare și mentenanță pentru aceste sisteme.

Începând din anul 2005, Trident Servicii şi Mentenanţă administrează reţeaua de comunicaţii din Portul Constanţa, în calitate de operator IT&C al Portului, fiind principalul furnizor de soluţii de internet, servicii IT, soluţii pentru comunicaţii de date, radio și fir.

În acest sens, Trident Servicii şi Mentenanţă execută permanent lucrări de întreţinere, dar şi de extindere şi modernizare a infrastructurii de fibră optică şi cupru. Specialiștii noștri au înlocuit centrala telefonică a Portului Constanţa cu un echipament nou, mai performant, cu o capacitate de 3.000 de abonaţi.

De asemenea, având calitatea de operator autorizat să lucreze cu documente clasificate, compania membră Trident a derulat și un proiect de arhivare electronică în cadrul CN APM SA, asigurând transpunerea în format electronic a peste 30.000 de documente, indexarea, organizarea, centralizarea şi arhivarea electronică a acestora.