S.C. Trident Servicii și Mentenanță S.A este o companie cu capital integral românesc, înființată în 2004, care dezvoltă și integrează soluții de ultimă generație în domeniul transporturilor maritime și rutiere, asigurând, totodată, service și mentenanță pentru sisteme, la cele mai înalte standarde de calitate.

Compania noastră are expertiza, certificările și autorizațiile de securitate necesare pentru a derula proiecte complexe, inclusiv de tip BOT, care generează avantaje foarte importante clienților:

  • respectarea legislației în vigoare la nivel național și european
  • diminuarea riscurilor de securitate fizică și cibernetică
  • eficientizarea proceselor interne și a costurilor
  • facilitarea comunicării securizate de informații cu publicurile țintă
  • creșterea mobilității și a gradului de satisfacție a publicurilor proprii
  • creșterea atractivității pentru publicuri/parteneri
  • dezvoltarea și cresterea competitivității

De peste 15 ani, Trident Servicii și Mentenanță furnizează soluții de securitate și servicii informatice adaptate activităților derulate în Portul Constanța:

  • A proiectat, implementat, finanțat și operează cu succes sistemul integrat de securitate perimetrală, sistem care asigură controlul riguros în zonele de acces
  • A proiectat și livrat la cheie sistemul de monitorizare a danelor, exploatat de către CN APMC SA (în prezent se realizează extinderea acestuia la nivelul întregului areal al Portului Constanța.
  • Este principalul furnizor de soluţii IT, internet, comunicații de date, radio și rețelistică pentru Portul Constanța.

Din 2019 Trident Servicii și Mentenanță este membră a Organizatiei Patronale Constanta Port Business Association.

Compania noastră este un integrator de top în domeniul soluțiilor de securitate fizică, tehnologiei informației și comunicațiilor, instalând atât echipamente și soluții dezvoltate intern, cât și componente realizate de partenerii noștri, producători de renume mondial.

Acordăm o importanță deosebită cercetării și dezvoltării, alocând resurse semnificative pentru crearea de soluții customizate în funcție de nevoile clientului și de specificul activității sale, care ne asigură avantaje competitive pe piețele pe care activăm.

Avem competențele și capabilitatea de a implementa întregul ciclu al unui proiect, în termenele contractuale și cu respectarea bugetului alocat, trecând prin toate etapele necesare pentru derularea lucrărilor în cele mai bune condiții și la cele mai înalte standarde de calitate:

Planificare – analiză atentă a nevoilor clientului în vederea prezentării soluției optime

Management de proiect – organizare și controlul resurselor în vederea implementării cu succes a proiectului

Procurare – toate componentele hardware sunt procurate la prețul corect

Configurare – furnizarea de soluții hardware gata de implementat

Instalare – instalare hardware și software și integrare pe infrastructura existentă/creată

Testare – verificare a stării de funcționare a soluțiilor la cele mai înalte standarde de calitate și în conformitate cu cerințele clientului

Training – instruire și suport tehnic continuu pentru utilizatorii finali

Service și mentenanță


Etică şi conformitate

Succesul nostru depinde și de respectarea bunelor practici de afaceri și a politicii anticorupție.

Cele mai ridicate standarde de integritate și conformitate în afaceri

La Trident Servicii și Mentenanță, a acționa cu integritate înseamnă mai mult decât respectarea legilor și a reglementărilor naționale și internaționale. În relațiile de afaceri ale companiei, acordăm aceeași importanță atât calității soluțiilor furnizate, cât și celor mai ridicate standarde de integritate și de conformitate, ca elemente cheie ale strategiei noastre de afaceri.

Am dezvoltat și implementat un program pentru a preveni, identifica și soluționa orice suspiciune de încălcare a regulilor de integritate, la care contribuie toți angajații Trident Servicii și Mentenanță pe care managementul companiei îi încurajează să identifice și să raporteze eventuale încălcări.

Reputația noastră este o resursă importantă și este vital să o protejăm. Credibilitatea companiei noastre, precum și încrederea clienților, a furnizorilor, a partenerilor și a publicului sunt influențate în mod semnificativ de atitudinea onestă a companiei și a fiecărui angajat în parte.

Conduită și etică

Codul de conduită și etică în afaceri stabilește așteptările de integritate pe care compania le are față de angajați și față de terțe părți care acționează în numele companiei.

Politica anti-mită și anticorupție

Trident Servicii și Mentenanță interzice luarea/oferirea de mită în orice formă, indiferent dacă este directă sau indirectă, indiferent de valoarea acesteia. Angajații Trident Servicii și Mentenanță trebuie să acționeze în conformitate cu cele mai înalte standarde de integritate în toate tranzacțiile de afaceri. Reglementările noastre interne reflectă importanța responsabilității individuale a fiecăruia dintre membrii echipei Trident Servicii și Mentenanță. Printre aceste reglementări se numără interdicția de a efectua plăți, de a oferi cadouri, de a acorda sponsorizări și contribuții caritabile cu scopul de a facilita un beneficiu pentru companie, stabilirea unor relații etice cu furnizorii și partenerii, politica de toleranță zero față de orice implicare în acte cu risc de corupție etc. Trident Servicii și Mentenanță aplică cele mai înalte standarde de comportament etic prin combaterea și contracararea mitei în toate țările în care implementează proiecte și este certificată conform ISO 37001:2016 (Sistemul Internațional de Management Anti-Mită), care confirmă aplicarea celor mai înalte standarde de integritate.

Raportarea incidentelor de integritate

Orice sesizare referitoare la posibile încălcări ale normelor anticorupție poate fi trimisă la compliance@tridentsm.ro Toate sesizările primite sunt investigate cu atenție și sunt luate măsuri în conformitate cu legislația națională aplicabilă și cu reglementările interne ale companiei.